Indmeldelsesblanket

Ønsker optagelse i skoleåret:

Eleven


Linjefag ønsker, se linjer her»


Elevoplysninger:


OPLYSNINGER OM HUSSTANDENS VOKSNE

1. voksen

2. voksen

Ovenstående cpr.nr. skal være husstandens voksne, hvor barnet bor.


Kommune


Samtykke

Læs samtykke her »Ved afbrydelse af skoleopholdet i utide, enten ved bortvisning fra skolen eller ophør af egen vilje, opkræves der betaling af skolepenge for 4 uger ekstra, excl. statsstøtte.
Under skoleopholdet vil der være mulighed for at installere forskellige undervisningsprogrammer på hjemmets private computere. Disse programmer skal afinstalleres, når eleven ikke længere går på Klintebjerg Efterskole.