Optagelse

Optagelse skoleår 24/25
For oversigt over ledige pladser tryk på følgende link https://www.efterskolerne.dk/da/Schools/Fyn/Klintebjerg_Efterskole 
Husk at vælge det korrekte årstal for optagelse.

For at blive optaget som elev på Klintebjerg Efterskole skal i først booke en rundvisning med en samtale.
Rundvisningen foretages af vores skolemor Dorthe, der også håndtere alt medicin på skolen.
Selve optagelsessamtalen bliver afholdt med skolens forstander Lars.

Hvis I efter samtalen ønsker at søge en plads på Klintebjerg Efterskole, så skal I fremskaffe en PPR-erklæring og en opdateret skoleudtalelse.
Begge dele sendes til skolens kontormail, samme dag som I udfylder indmeldelsesblanketten.

Skolen er godkendt til tilskud i henhold til lovbekendtgørelsen nr. 870 af 19. august 2004 om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og i henhold til bekendtgørelse nr. 1230 af 18. december 2000 om tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

Brug vores online indmeldelsesblanket her»

Priser

Ugeprisen for skoleåret 2024/2025 er 2.750,-. og der vil være et indmeldelse gebyr på kr. 2.500,-. Der vil desuden være en udgift på kr. 550,- til lejrskole. Alle øvrige udgifter indgår i den samlede ugepris.

Et skoleår består af 42 undervisningsuger.

Staten yder støtte til opholdet.

Beregning af elevstøtte
Statsstøtten beregnes ud fra husstandens indkomst. Man kan på Efterskoleforeningens hjemmeside se helt konkret, hvad man skal påregne at betale.
Den samlede egenbetaling fordeles på 10 rater i månederne 1. august til og med 1. maj.

Beregn elevstøtte

Tilskud / ekstraordinært tilskud fra kommunen
Enkelte kommuner yder ekstraordinært tilskud til efterskoleophold. I bedes selv undersøge om jeres kommune yder sådan et tilskud. Dette tilskud ydes oftest fra skoleforvaltningen eller børne/ungeforvaltningen.

Der er også mulighed for at søge tilskud via socialforvaltningen ved henvendelse til en socialrådgiver.

Praktikuge

Der er mulighed for at ønske en praktikuge på efterskolen, og være en del af vores hverdag.

I forbindelse med praktikugen, vil der blive opkrævet kr. 1.000,- som dækker udgifter til undervisning, kost og logi.