Temaundervisning

Temauger
Skoleåret på Klintebjerg Efterskole består af 42 skoleuger. Langt de fleste af disse er planlagt som almene undervisningsuger, men i nogle af skolens uger foregår der undervisning på tværs af linjerne.
Disse kaldes temauger og er planlagt således, at der er et overordnet tema, men med forskellige valgmuligheder i tilgangen til dette tema. I temaugerne ønsker eleverne, hvilket tema de ønsker at arbejde i.

Temaerne i et skoleår kunne fx være:

Sundhed, kost og motion
Traditioner og religion
Minisamfund
Musik, idræt og almen dannelse

Temaerne dækker de obligatoriske fag og andre emner, som omfatter færdselslære, sundhedslære, sexualundervisning samt uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering.
Ugerne afsluttes oftest med en fælles fremlæggelse.

Lejrskole
I løbet af skoleåret tager eleverne på lejrskole, som oftest er i Norge, hvor eleverne modtager undervisning i alpin, snowboard og langrend.
Eleverne lærer sociale færdigheder, da de bor i mindre hytter og i stor udstrækning selv er ansvarlige for husførelsen og kosten, som er tilberedt hjemmefra. Inden turen er der hjemmefra arbejdet meget med at være gæst i et andet land, geografi og samfundslære.

Musikfestival
Festivalen er opstået som et samarbejde mellem 9 specialefterskoler i 1995 og lever i bedste velgående hvert år i maj.

I forberedelserne til den årlige Musikfestival bruges meget tid på planlægning, opbygning af området, musik/sang samt idræt.

Som værtsskole ligger der et stort arbejde i at gøre eleverne bevidste om, hvilket ansvar og hvilke forpligtigelser de har i forbindelse med afviklingen af musikugen. Der skal koordineres mellem de mange opgaver, som bl.a. er: planlægning af bespisning, lejrfaciliteter, klargøre sportspladser og opbygning af musikscene. Der er også mange samtaler med eleverne omkring det at være vært.

Eleverne skal, udover forpligtigelserne i denne uge, også forberede sig til at deltage aktivt i de mange forskelligartede aktiviteter, som ugen byder på.