Nye elevers dag

Nye elevers dag er en dag som afholdes i foråret, for de elever som skal starte til august, samme kalenderår.

Her bliver kommende elever og forældre inviteret til Klintebjerg til en informationsdag om det kommende skoleår.

Udover dette får eleverne til det kommende skoleår mulighed for at tilbringe noget tid sammen med deres nye linjelærere, samt den gruppe af elever der også skal starte på samme linje.

Derved bliver skolestart til august mere trygt, fordi man kommer til kendte ansigter, både i forhold til ens nye skolekammerater samt nye linjelærere.

Datoen for denne dag falder som regel i den sidste weekend i april måned.