Lovkrav

Lovkrav på Klintebjerg

Klintebjerg Efterskole er et undervisningstilbud til unge med særlige læringsforudsætninger mellem 14 og 18 år, der har gået i folkeskolens specialklasse eller har modtaget anden form for specialundervisning. Klintebjerg Efterskole er en eksamens- og prøvefri skole, med mulighed for at tage FP9 afgangsprøvei dansk og matematik.

Den praktiske indfaldsvinkel til undervisningen er højt prioriteret. Eleverne vælger efter interesse, hvilket linje de ønsker at modtage undervisning på.

Skolens værdigrundlag

  • Samarbejde
  • Samvær
  • Demokrati
  • Gensidig respekt
  • Ligeværdighed
  • Pligter og rettigheder
  • Ansvarsfølelse overfor natur og mennesker.

Undervisningsmiljøvurdering 2020/2021

Undervisningsmiljøvurdering laves hvert 3. år og er sidst lavet i 2020.

Klintebjerg Efterskole har i sidste og dette skoleår haft fokus på interne projekter og fokus på teoretisk undervisning.
Vi har i forhold til interne projekter været i gang med at forskønne skolens lokaler. Alle elever har her været med i processen og haft medbestemmelse i forhold til design.

Vi kan og skal sætte spørgsmålstegn ved hverdagen og vores teori- samt værkstedsundervisning. Vi skal have en klar erkendelse af, hvad vi er gode til, og på hvilke områder vi kan blive bedre.
Vi har i år arbejdet intensivt med ny struktur – i form af udbredelse af tilbuddet om prøve i dansk og matematik, som er udsprunget af et ønske om at løfte fagligheden på efterskolen. Dette har gjort, at eleverne er blevet udfordret på deres faglige niveau.

Disse indsatsområder samt evalueringen af samme, vil i foråret danne udgangspunkt for strukturen i skoleåret 2020/21.

Eleverne har fået evaluerende spørgsmål, som er stillet ud fra vores værdigrundlag og både praktisk og teoretiske undervisning. Herunder findes diagrammer med elevernes besvarelser af de forskellige spørgsmål.

Overgang til uddannelse

Via dette link, kan du se undervisningsministeriets opgørelse over overgang til uddannelse for elever. Her kan du se et diagram over hvor eleverne kommer hen, når de afslutter et efterskoleophold på  Klintebjerg Efterskole.

Skal du være en del af
Klintebjerg Efterskole?