Lovkrav Klintebjerg Efterskole

Klintebjerg Efterskole er et undervisningstilbud til unge med særlige læringsforudsætninger mellem 14 og 18 år, der har gået i folkeskolens specialklasse eller har modtaget anden form for specialundervisning. Klintebjerg Efterskole er en eksamens- og prøvefri skole, med mulighed for at tage FP9 afgangsprøvei dansk og matematik.

Den praktiske indfaldsvinkel til undervisningen er højt prioriteret. Eleverne vælger efter interesse, hvilket linje de ønsker at modtage undervisning på.

Skolens værdigrundlag

  • Samarbejde
  • Samvær
  • Demokrati
  • Gensidig respekt
  • Ligeværdighed
  • Pligter og rettigheder
  • Ansvarsfølelse overfor natur og mennesker.

Indholdsplaner
Overordnet indholdsplan

Indholdsplan Jagt, Dyr & Fiskeri

Indholdsplan Motor & Metal

Indholdsplan Esport & Medie

Indholdsplan Køkken

Indholdsplan Musik, Drama & Design

Indholdsplan Matematik

Indholdsplan Dansk

Indholdsplan Idræt

Indholdsplan Engelsk

Indholdsplan valgfag

Lokal elevstøtte

Vedtægter

Årsplan 2022/2023

Selvevaluering 2022/2023

Vejledning 

Undervisningsmiljøvurdering

Kontrolrapport – smiley

 

Overgang til uddannelse

Via dette link, kan du se undervisningsministeriets opgørelse over overgang til uddannelse for elever. Her kan du se et diagram over hvor eleverne kommer hen, når de afslutter et efterskoleophold på  Klintebjerg Efterskole.