Vejledning

Uddannelsesvejledning på Klintebjerg

Formålet med vejledningen er, at eleverne bliver i stand til at vælge sig ind på en ungdomsuddannelse eller et arbejdsområde efter afsluttet ophold på Klintebjerg Efterskole. Vejledningen foretages i tæt samarbejde med forældre, sagsbehandlere, UU-vejledere m.fl.

Vejledningen på Klintebjerg Efterskole tilrettelægges ud fra den enkelte elevs behov. Vi arbejder med en særlig uddannelsesbog i uv-efterskole, der er fremstillet til målgruppen.

Karin Bang-Møller

Mail: kbm@klintebjerg-efterskole.dk

Vejlederen fungerer som konsulent under arbejdsprocessen og indkalder:

 • Den unge og dennes forældre
 • Kontaktlærer/team
 • UU-vejledere
 • Børne- ungesagsbehandlere
 • Social- og arbejdsmarkedssagsbehandlere
 • Aftaler aktiviteterne med praktik etc. med elevens kontaktlærer
 • Orienterer om uddannelsesmulighederne efter sidste skoleår
 • Koordinerer skolepraktik på uddannelsessteder i samarbejde med den enkelte skole
 • Sammenfatter den færdige uddannelsesplan for den enkelte elev
 • Drøfter uddannelsesplanen med elev, forældre og vejleder
 • Deltage i forældremøde i hele skoleåret
 • Orienterer om hvilke aktiviteter der kan tilbydes eleven i det sidste år, eleven går på efterskolen
 • Vejlederen har den opfølgende funktion i forbindelse med samarbejdet med sagsbehandler i elevens overgang fra efterskole til ”voksenliv”
 • Fungerer som konsulent i forbindelse med samarbejdet med skolens kontaktlærer til UU ved specielt tilrettelagt praktik/uddannelsesforløb
 • Gennemfører en eller flere individuelle samtaler med den enkelte elev
 • Aftaler i samarbejde med skolen, hvilke indsatsområder, der skal iværksættes for eleven det sidste år på efterskolen