Skolebestyrelse

Skolens bestyrelse

Skolebestyrelsen vælges blandt og af skolekredsen. Det er vigtigt for en skole at have en stor og engageret skolekreds. Ønsker man at blive medlem af skolekredsen, skal man blot henvende sig til kontoret. Årligt medlemskontingent udgør kr. 50,- pr. person.

Som medlem af skolekredsen har man ret til at deltage i skolens årlige generalforsamling og kan på denne måde være med til at præge skolens pædagogiske linje og udvikling fremover.

Udover at blive indkaldt til generalforsamling vil man modtage nyhedsbreve med oplysninger om, hvad der sker på skolen.