Undervisning

En efterskole med specialundervisning

Skolen er grundlagt for elever med særlige læringsforudsætninger. Vores elevgrundlag ligger på 76, som alle er fordelt på 5 linjer – alle med specialundervisning. Sammen med den daglige undervisning og sociale aktiviteter danner linjeundervisningen udgangspunkt for en helhedsorienteret efterskole med specialundervisning.

Undervisningens indhold

Som en specialefterskole har skolens undervisning og botræning til formål at styrke den enkelte elevs personlige udvikling.
Når skolens medarbejdere planlægger, gennemfører og evaluerer elevernes undervisningsforløb, er det altid med udgangspunkt i den enkelte elevs behov, læringsprofil og kompetencer.

I forhold til selve tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen tager alle skolens lærere ligeledes udgangspunkt i lov om efterskoler og frie fagskolers formålsparagraf, værdigrundlag og formålsbeskrivelse. Der undervises i de teoretiske fag dansk, matematik og engelsk. Det er muligt at tage FP9 i dansk og matematik, hvis vi vurderer at niveauet opfylder kravet.

Værelsesrengøring, fællesrengøring

Eleverne gør rent hver dag og formålet med dette er, at eleverne skal lære og være i stand til at holde et rengøringsniveau, der er acceptabelt både på eget værelse og på fællesområder.

Mål:

  • Eleverne lærer at gøre rent
  • Eleverne lærer at benytte egnede rengøringsmidler i rette mængder. Hertil lærer de forskellige rengøringsredskaber at kende
  • Benytte rengøringsredskaber til de rette formål
  • Struktur og rutiner

Morgensamlinger

Der er morgensamling hver dag og eleverne skal herigennem lære, at den fælles samling kan øge deres sociale forståelse for hinanden og andre mennesker. De skal lære at indgå i et forpligtende fællesskab, hvor oplysning, dannelse, demokrati og kulturarv er de bærende kræfter. Morgensang er en del af efterskoleånden og skaber fællesskab.

Mål:

  • At eleverne får et rigt og varieret kendskab til den danske sangskat
  • At eleverne hører forskellige oplæg af historisk og samfundsmæssig karakter
  • Modtager fælles informationer om dagens program

Stilletime

Der er stilletime fra 18:45 til 19:30. Eleverne skal i dette tidsrum være på deres værelser. De kan læse, høre dæmpet musik eller snakke med de øvrige beboere på værelset.

Mål:

  • Eleverne skal opleve, at de efter en lang undervisningsdag med mange  input kan nyde en rolig stund
  • Eleverne skal opleve, at der er mulighed for ekstra læreropmærksomhed og hjælp til skolearbejdet