Klintebjerg Efterskole

Efterskole for unge med særlige læringsforudsætninger

Klintebjerg Efterskole er en efterskole for unge med særlige læringsforudsætninger. Vi tilbyder undervisning til unge mellem 14 og 18 år, der har gået i folkeskolens specialklasse eller har modtaget anden form for specialundervisning.

Vi er en efterskole, der sætter elevens udvikling i højsæde og gør brug af de ekstra ressourcer, vi som specialskole er tildelt. Vi har flere hænder til at støtte op om den enkelte elev. I det nye skoleår, vil skolen være røgfri.

Det vi er allerbedst til er, at lave praktisk orienteret undervisning og herved få den unge til at blomstre.

Fællesskabet vokser på Klintebjerg og du får venner for livet.
Som Per Krøis Kjærsgaard beskriver i sin sang, Kære linedanser, lader vi vores elever…..

”være én, men én iblandt”.

Rammer, struktur, samvær og tryghed

Unge med særlige læringsforudsætninger, får vi til at blomstrer på Klintebjerg Efterskole. For at udvikle vores elever bedst muligt, arbejder vi hver dag ud fra skolens værdigrundlag:

  • Samarbejde
  • Samvær
  • Demokrati
  • Gensidig respekt
  • Ligeværdighed
  • Pligter og rettigheder
  • Ansvarsfølelse overfor natur og mennesker.

Med afsæt i disse værdier sikrer vi, at vores elever hver dag bliver givet den fornødne tryghed, stabilitet og tillid i forhold til at udvikle sig bedst muligt.