Valgfag

Valgfag på Klintebjerg

Valgfag på Klintebjerg Efterskole er to gange om ugen. Her er der som minimum fire til fem fag at vælge imellem. Hovedideen bag valgfagene er, at her kan du prøve nogle af de ting linjefagene ikke når i dybden med og fordybe dig i noget der har din interesse, eller noget der måske kan tænde en ny gnist i dig. Som grundregel er der altid et eller flere praktisk kreativt fag – et eller flere fysisk orienteret fag og et eller flere musiske og kreative fag.

Valgfag kører i tre perioder. Fra skolestart til efterårsferien. Fra efterårsferien til vinterferien og fra vinterferien til sommerferien.

Her er eksempler på nogle af de valghold der har kørt:

 • Trylleri og trickshots
 • Ler og glas
 • Fodbold
 • Mad for piger og mad for drenge
 • Rollespil
 • Band
 • Bueskydning
 • Magic Card og Gaming


Der er to valghold som kører over hele skoleåret og det er:

 • Jagttegn
 • Knallertkørekort
 • Her har du valgfaget indtil du har været til prøve – hvis du består kan du vælge et andet valgfag.

Temauger

Skoleåret på Klintebjerg Efterskole består af 42 skoleuger. Langt de fleste af disse er planlagt som almene undervisningsuger, men i nogle af skolens uger foregår der undervisning på tværs af linjerne.
Disse kaldes temauger og er planlagt således, at der er et overordnet tema, men med forskellige valgmuligheder i tilgangen til dette tema. I temaugerne ønsker eleverne, hvilket tema de ønsker at arbejde i.

Temaerne i et skoleår kunne fx være:

 • Sundhed, kost og motion
 • Traditioner og religion
 • Minisamfund
 • Musik, idræt og almen dannelse


Temaerne dækker de obligatoriske fag og andre emner, som omfatter færdselslære, sundhedslære, sexualundervisning samt uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering.
Ugerne afsluttes oftest med en fælles fremlæggelse.

Musikfestival

Festivalen er opstået som et samarbejde mellem 9 specialefterskoler i 1995 og lever i bedste velgående hvert år i maj.

I forberedelserne til den årlige Musikfestival bruges meget tid på planlægning, opbygning af området, musik/sang samt idræt.

Som værtsskole ligger der et stort arbejde i at gøre eleverne bevidste om, hvilket ansvar og hvilke forpligtigelser de har i forbindelse med afviklingen af musikugen. Der skal koordineres mellem de mange opgaver, som bl.a. er: planlægning af bespisning, lejrfaciliteter, klargøre sportspladser og opbygning af musikscene. Der er også mange samtaler med eleverne omkring det at være vært.

Eleverne skal, udover forpligtigelserne i denne uge, også forberede sig til at deltage aktivt i de mange forskelligartede aktiviteter, som ugen byder på.